NM 2021 gjennomføres som et desentralisert arrangement i hver krets. Det vil si at kretsene får et tilbud om å ta i bruk en felles, nasjonal oppgavepakke i forbindelse med gjennomføring av lokale konkurranser. I Buskerud Krets vil kretsbannerkonkurransen bli gjennomført på lørdag 12 juni, og de tre patruljene som kvalifiserer seg til NM vil gjennomføre en oppgave søndag 13 juni. Den patruljen  som vinner på søndag får oppgaven sin sendt inn for å delta i en superfinale. Superfinalistene får oppgaven bedømt nasjonalt, og det vil bli kåret en vinner av NM 2021 blant de 44 patruljene (1 patrulje fra hver krets) i superfinalen.

Arrangementet blir på grøntarealet bak Åssiden kirke i Drammen. Påmelding av patruljer sendes på e-post til Ingunn Å. Sevlejordet: ingsevle@ebnett.no innen fredag 14. mai 2021. Fellesutgifter vil fordeles på gruppene etter hvor mange patruljer som deltar. Det vil bli tatt standpunkt nærmere arrangementsdato om vi kan gjennomføre arrangementet som planlagt på grunn av Covid-19, eller om arrangement vil bli i hver kommune.

Tidsplan kretsbannerkonkurransen:

Fredag 11.juni:           

kl 18.00              Innsjekk begynner, etablering av leirområde

Kl 19.30              Grillene tennes

Kl 21.00              Åpningsleirbål

Kl 22.30              Rosignal

Kl 23.00              Ro

Lørdag 12 juni:

Kl 8.00                Flaggheis (Peffer blir igjen for info)

Kl 9.00                Frokost

Kl 10                    Oppgave 1 (1 time)

Kl 11.30              Oppgave 2 (1 time)

Kl 13.00              Lunsj

Kl 14.00              Rundløype (1,5 time)

Kl 16.00              Matoppgave (2,5 time)

Kl 20.00              Leirbål

Lørdag 12 juni forts.:

Kl 22.30              Rosignal

Kl 23.00              Ro

Søndag 13 juni:

Tidsplan kommer

 

Praktisk informasjon

Alle patruljer må ha med en voksen leder, foresatt eller rover som kan stille som postmannskap eller dommer denne helgen.

Hver patrulje må bestå av minst 3, maks 8 speidere. Maks aldersgrense er 10. klasse.

Patruljene tar med alt de behøver for å etablere eget patruljeområde. ( Telt, kokeutstyr, vannkanner, førstehjelpssaker, brannslukkeutstyr mm)

Patruljene må også ha med seg alle måltider + drikke. (Drikkevann kan tappes på stedet)

Fredag kveld vil vi tenne opp tønnegriller for benyttelse til grilling.

Det vil komme nærmere info om gjennomføring og utstyrsliste til de som melder seg på. Informasjon vedrørende NM oppgaven er ikke tilgjengelig ennå, men 2 av oppgavene til kretsbannerkonkurransen krever litt forberedelser i patruljene før ankomst.

Med speiderhilsen

Kretsbanner/NM Komiteen 2021