Leirinfo 2 - Kretsleir Buskerud Sølfast 2021

Kjære Speidere!

Det nærmer seg sommerens store speideropplevelse i Buskerud - nemlig
kretsleiren på Sølfastøya i Drammenselva. Planleggingen er kommet godt i gang. På
leiren blir det tradisjonelle kretsleiraktiviteter slik som haik og andre
programaktiviteter. Det blir også markedsdag hvor inntekten går til Globalaksjonen.


På tross av koronasituasjonen håper vi på å
kunne gjennomføre kretsleiren. En beslutning på om leiren kan gjennomføres
eller ikke vil trolig bli tatt i slutten av mai. På nåværende tidspunkt så fortsetter planlegging og vi gjennomfører påmelding for å få klarhet i hvor mange vi kommer til å bli og for å kunne vurdere dette opp mot evt grenser gitt at myndighetene.


Denne leirinformasjonen inneholder noen praktiske opplysninger om påmelding som vi ikke hadde
med i leirinfo 1 både for gruppene og deltakerne.


Pris for leiren
Vi legger opp til at de eldre speiderne er med hele leiren og at gruppene kan ta med
småspeidere på en litt kortere del av leiren. Derfor er prisen delt opp i hel leir og kort leir.
● Hele leiren (meldes på som deltagere): 1300,-
● 3 dager eller kortere (meldes på som småspeidere): 800,-
● Rovere, ledere og foresatte 5 dager / 3 dager: 1000,-/600,-
● Familiespeidere: 250,- (tirsdag), inkl. lunsj og middag på leiren

Betales inn på kontonummer: 2291 15 27905

En naturlig del av roverarbeidet er å være med på å bidra til driften av leiren og gruppa.
Prisen for rovere er derfor lik ledere. Meldes på som stab.

Program
Vi jobber med programmet men her er noen hovedtrekk:
● Lørdag innrykk med leirbygging.
● Søndag til Mandag planlegger vi Haik for speiderne og Roveropptak for
Roveraspiranter.
● Mandag til Onsdag Småspeiderleir.
● Tirsdag Familiespeider dag og global aktivitet.
● Onsdag pakker og rydder opp etter oss.

Påmeldingsfrist

Bindende påmelding og innbetaling av leirkontingent innen 25. mai (påmelding til
speidergruppa og arrangementet “Kretsleir Buskerud Sølfast 2021” i Hypersys).

Dersom leiren blir avlyst før 1.juni blir innbetalt leirkontingent refundert. Deretter vil en refusjon bli gitt i
forhold til påløpte kostnader.

Medisinsk informasjon
Vi ønsker også at speidere som har matallergier og/eller matintoleranse skal få en matsikker
leir. Vi ønsker derfor at dere melder fra ved påmelding om dere har matallergi eller
matintoleranse slik at vi kan ta hensyn til dette.
Vi vil lage helsekort som kan skrives ut og fylles ut før ankomst til leiren. Helsekortet
oppbevares av gruppene i lukket konvolutt som makuleres etter leiren.

Kiosk?
Joda - det blir kiosk på leiren. Man kan betale med kontanter eller Vipps!

Pakkeliste
Pakkeliste kommer i neste nyhetsbrev.

Bidrag til Globalaktiviteten
Gruppene/patruljene kan gjerne starte planlegging av bidrag til globalmarkedet på tirsdag.
Planlegg slik at speiderne kan rotere på å bidra med gruppens aktivitet og gå rundt å være
med på aktivitetene til de andre gruppene/patruljene.

Roverprogram
Er du født i 04/05 har du mulighet til å bli tatt opp som rover under leiren! For å bli tatt opp
må du delta på egen haik fra søndag til mandag, og vi i BuRaRo kan love dere en
spennende opptakelse :) Det blir også mye spennende program for roverne.

Velkommen til kretsleir!

Hilsen leirkomiteen