Møte i Foreldreutvalget – 3. Mars 2020

Referat

Tilstede fra speidergruppen: Ingunn Sevlejordet, Marianne Lindaas, Runar Jakobsen

Tilstede foreldre: Solveig Bygdås (mor til Brose, vandrer) og Sandrine Beaudoin (mor til Stian, rover). 2 foreldre hadde meldt frafall.

Pr. Januar 2020 teller speidergruppen Åssiden KFUK-KFUM ca. 30 speidere fordelt på gruppene Oppdager, Stifinner, Vandrer og Rover.

Speiding er et lavterksel tilbud, og kontingenten er veldig lav. For å kunne oppretholde dette tilbudet trenger speidergruppen støtte fra oss foreldrene/foresatte.

Formål med foreldreutvalget

Åssiden KFUK-KFUM Speidergruppes foreldreutvalg har til formål å støtte gruppens arbeid blant annet ved å:

 • øke kjennskapet til og dermed fremme interessen for KFUK-KFUM speiderbevegelsen blant foreldrene/foresatte
 • skape et felleskap rundt våre speidere og de aktivitene de deltar i
 • skape kontakt mellom lederne og hjemmet

Sammensetting av foreldreutvalget

Sandrine Beaudoin (leder)

Solveig Bygdås (assisterende leder)

Hans Petter Hoelstad – far til Ove Magnus og Per Christian

Elisabeth Sundbakken – mor til Adele

Foreldrestøtten ligger i:

 • å bake kake og/eller å bistå på kjøkkenet under juletrefest, kirkekaffe og St Georgs dagen
 • hjelpe til under dugnader, som for eks: på speiderhytta Speiderly, rydding av speiderrommet, oppsett og sjekk av telt, rengjøring av speiderbussen
 • delta med minst 1 representant på grupperådsmøter og på gruppens Årsmøte
 • bidra som postvakt på konkurranser, eks. kretsbanekonkurranser, NM i speiding osv.
 • delta på speiderturer der lederne trenger ekstra mannskap

Foreldrestøtten er ikke forbeholdt foreldreutvalget, alle foreldre/foresatte oppfordres til å bidra der og når de kan. Det er ca. 30 speidere i gruppen så det er et godt støttepotensiale!

Aktiviter første termin 2020 der foreldrestøtte ønskes – sett av datoene!
 

Dato

aktivitet

16. april

Symøte: sying av leirbålskappe og  

Mange små hender som trenger en hjelpende hånd!

19.april

St Georgs dagen: kirkekaffe

Kakebaking, hjelp på kjøkkenet og/eller med rydding før og etter kirkekaffen

8 - 10. mai

Dugnad på Speiderly

19. eller 26. mai + 28. mai

Teltdugnad: alle teltene testes og teltinventar sjekkes

16. juni

Sommeravslutning i Elveparken, m/ grilling og aktiviteter

Foreldrene/foresatte står for grilling og kakebaking (grillmat medbringes av den enkelte deltager)

 

 

3.-4. oktober

Jubileumsfest: vår speidergruppe feirer 60 år!

Kakebaking og hjelp på kjøkkenet

Nærmere beskjed/informasjon sendes foreldrene/foresatte i forkant av hver aktivitet.

Informasjon fra lederne

 • 60 års jubileumsfest: alle speidere får et jubileums T-skjorte. Har din speider bestilt sin størrelse?
 • Politiattest: obligatorisk for alle over 18 år som deltar på speideraktiviteter som inkluderer overnatting som varer mer enn 3 dager. Politiattest bestilles via www.politi.no

Politiattest gjelder også dersom du deltar på leir som foreldre/foresatt/ledsager for ditt barn/ungdom – da du deltar på lik linje med andre ledere på turen.

 • Husk påmelding til sommerleir i Danmark. Frist 12. Mars
 • Speidergruppa ønsker å gi speiderne bedre speiderlokaler og har søkt kommunen om byggetillatelse for et nytt speiderhus på Kastanjesletta.
 • Sommeravslutning 16. juni i Elveparken. Aktiviteter: stjerneløp, kanopadling og grilling.

Hilsen fra lederen av foreldreutvalget

Jeg har vært speidermamma i over 10 år og vil dele de fordelene jeg har opplevd som støttende forelder:

 • ved å delta i ditt barns aktiviteter opplever du hva han/hun lærer og hvordan han/hun utvikler seg
 • dugnad, samvær, grilling og overnatting på Speiderly er – for meg- mye mer givende og avslappende enn å stå ute i all slags vær og følge med på podens fotballtreninger- og turneringer eller å stå i kiosken på Marienlyst en hel søndag.
 • Å være med på en speiderhelg- eller leir er noe helt unikt – og en herlig pust i bakken i en ellers travel hverdag.
 • Å være postvakt på en speiderkonkurranse er utrolig artig, og ikke minst lærerikt
 • Og det beste er at du ikke trenger å kunne noe om speiding for å delta og bidra.

 

Åssiden, Drammen, 3. mars 2020

Sandrine Beaudoin, referent