Buskerud Krets ønsker dere velkommen til Kretsbannerkonkurranse 11-12 juni og til
NM 13 juni 2021 på grøntarealet bak Åssiden Kirke i Drammen.

Det blir innrykk fra klokken 18.00 fredag. Patruljefører melder seg i sekretariatet ved ankomst for innmelding av patrulje med navn på alle patruljemedlemmer og med helsekort for alle. Patruljefører får tildeling av patruljeområde.

Buskerud Krets har besluttet at alle påmeldte patruljer deltar i NM på søndag, uansett hvem
som blir vinner av kretsbanneret på lørdag. Det vil også bli kåret en vinner av kretsens
vandrerskinn i "Stil og Sveis".

Det blir eget telt område for ledere/hjelpere og rovere.

Alle oppgaver og spesielt NM oppgaver må dokumenteres ved hjelp av bilder/video, så alle ledere/hjelpere/rovere med
dommeroppgaver må ha med mobil med kamera. Ledere/hjelpere/rovere må ha med egen
mat, men det er kort vei til dagligvareforretning. Lørdag vil det bli servert middag til ledere,
rovere og medhjelpere.

NM 13 juni 2021:
Finaleoppgaven er på 5 timer og består av to deler med en pause mellom del 1 og del 2:
(5 og en halv time totalt med pause)

10:00 Start del 1 (ca 1t og 30 minutt) . Resultat skal offentliggjøres innen kl. 13. Det gis 1 time klagefrist
11:30 Pause med noe bedømming, klargjøring for del 2
12:00 Start
del 2
15:30 Slutt på konkurranse. Klagefrist del 2 settes lokal. Når konkurransen er ferdig ryddes leiren 

16:30: Sluttbedømming er normalt klar og resultatet blir annonsert kl 16:45

Det er tid på fredag til å forberede del 2 av NM konkurrasen (oppgaven er delt ut på forrige speidermøte). 

I tillegg til utstyr nevnt i praktisk informasjon og i forhåndsoppgaver i invitasjonen sendt ut 5
mai må patruljene ha med det utstyret som fremkommer av utstyrsliste for
Kretsbannerkonkurransen og NM samt i finaleoppgaven del 2 (er sendt alle deltagere på e-post). 

Det er muligheter for bytting av kjøleelement. Husk navn på elementene.

Fint om patruljene kan stille med et innslag på leirbål.

NM konkurransen er ferdig kl 15.30. Etter dette må patruljene rydde tildelt patruljeområde og
melde om utsjekk av området til sekretariatet.

Vinner av NM i Kretsen vil bli annonsert kl 16.45. Bilder og video av oppgavene til vinnerpatruljen sendes videre til en superfinale for nasjonal bedømming. Nasjonal bedømming vil ta noe tid, da ca 50 oppgaver skal
bedømmes.

Med speiderhilsen
Kretsbanner/NM Komiteen 2021