På grunn av Korona situasjoenen, vil alle fysiske møter heretter bli avlyst. Møter vil fra og med mai 2020 foregå via Skype. 

 

Ta kontakt med leder for mer informasjon