ARRANGEMENT    2019-ÅSSIDEN  KFUK-KFUM SPEIDERGRUPPPE      STIFINNERE

JANUAR.

04        FREDAG          JULETREFEST  ÅSSIDEN KIRKE                                   18.00   

08        TIRSDAG         GLOBALAKSJON, ÅSSIDEN KIRKE                             17.00 – 19.30

15        TIRSDAG         MØTE, SPEIDERROM (FØRSTEHJELP)                        18.00-19.30

22        TIRSDAG         MØTE, SPEIDERROM (KNUTER)                                  18.00-19.30

29        TIRSDAG         MØTE, SPEIDERROM (ORIENTERING)                        18.00-19.30

FEBRUAR

5          TIRSDAG         SKØTEDAG / KARNEVAL  TORGISEN                         18.00-19.30

12        TIRSDAG         MØTE, SPEIDERROM (PÅ BADET)                               17.00-19.30

19        TIRSDAG         MØTE, KIRKEN (MAT PÅ BÅL)                                     18.00-19.30

26        TIRSDAG         IKKE MØTE  VINTERFERIE

MARS

 5         TIRSDAG         MØTE, SPEIDERROM (NATUR – DYR)                        18.00-19-30

12        TIRSDAG         MØTE, SPEIDERROM (FUGLEKASSER)                      18.00-19.30

19        TIRSDAG         MØTE, SPEIDERROM (OPPLEGG TUR )                      18.00-19.30

22-24 WEEKEND         HYTTETUR  ALLE ENHETER   SPEIDERLY    EGET SKRIV

26        TIRSDAG         MØTE SPEIDERROM

APRIL     

2          TIRSDAG         NATURMØTE, TURHEISEN                                          18.00-19.30                              

9           TIRSDAG         MØTE, SPEIDERROM (PÅSKEPYNT)                         18.00-19.30

16        TIRSDAG         IKKE MØTE  PÅSKE

23        TIRSDAG         IKKE MØTE PÅSKE

28        SØNDAG         SMÅSPEIDERKONK.    DRAMMENSOMRÅDET

30        TIRSDAG         MØTE, TURHEISEN, NATURSTI                                  18.00-19.30

 

 

 

MAI

2          TORSDAG        «SMUGLERLØP», ELVEPARKEN, ALLE ENHETER     18.00-20.00

 5         SØNDAG         ST. GEORGSDAGEN   ÅSSIDEN KIRKE                          10:00

7          TIRSDAG         POSTLØP, ÅSSIDEN KIRKE (ALLE ENHETER)             17.00 -  19.30 

14        TIRSDAG         MØTE, SPEIDERROM, (ØVELSE  17. MAI)                     18.00-19.30

17        FREDAG          DIV 17.MAI ARRANGEMENT  DRAMMEN                 EGET SKRIV

21        TIRSDAG         MØTE, TURHEISEN /SPEIDERLY                                    17.00 -  21.00

23        TORSDAG        SYMØTE  ALLE ENHETER  KJØSTERUD SKOLE        17.00-20.00

28        TIRSDAG         MØTE, SPEIDERROM (BIBEL- KIM SPILL)                   18.00-19.30  

JUNI

4          TIRSDAG         MØTE, SPEIDERROM (OPPLEGG LEIR )                      18.00-19.30

11        T1RSDAG        AVSLUTNING  FOR ALLE  ELVEPARKEN                    18.00  

14-16 WEEKEND         OPPDAGER/STIFINNERLEIR  KNATTHOLMEN            EGET SKRIV

29-6.7  UKE                 SOMMERLEIR  KROSSBU  FJELLLEIR

AUGUST

17        LØRDAG          ÅSSIA DAGEN  ÅSSIDEN STADION

23-25  WEEKEND        ELVEFESTIVALEN  DRAMMEN PARK

 

 

LEDERE:         

RUNAR JAKOBSEN,                        MOBIL 91629302,           E-POST: RUNAR@DRAMMENKM.COM

OLE JØRGEN S. HAVELLEN           MOBIL 41521432             E-POST: OLE.JORGEN@SIMONSENDATA.NO

TORBJØRN ALFSEN                        MOBIL 41470371             E-POST: T.ALFSEN@GETMAIL.NO

 ANNE MARIE JAKOBSEN              MOBIL  98037799            E-POST: RUNAR@DRAMMENKM.COM