TERMINLISTE   HØST-VINTER  2019

ÅSSIDEN KFUK-KFUM ROVERLAG

AUGUST  2019:

22       TIRSDAG       MØTE   BANNER                SPEIDERROM          19.30

 

SEPTEMBER  2019:

10       TIRSDAG       MØTE     TREMERKET         SPEIDERROM          19.30

14       LØRDAG        SPEIDERDAG                      SPEIDERLY                10.30

25       ONSDAG       KLATREPARKEN                                                     17.00

 

OKTOBER 2019:

08       TIRSDAG       MØTE      BANNER              SPEIDERROM          19.30

22       TIRSDAG       MØTE      TREMERKET        SPEIDERROM          19.30

 

NOVEMBER 2019:

05       TIRSDAG       MØTE     MORSEMERKET   SPEIDERROM        19.30

17       SØNDAG       KIRKEKAFFE         ÅSSIDEN KIRKE                      11.00

19       TIRSDAG       MØTE       MORSEMERKE   SPEIDERROM         19.30

 

DESEMBER 2019:

03       TIRSDAG       NØTE       JULEVERKSTED   SPEIDERROM        17.00

12       TORSDAG     GRØTFEST     ÅSSIDEN KIRKE                             18.00

17       TIRSDAG       AVSLUTNINGSMØTE  SPEIDERROM                 19.30

 

JANUAR  2020:

03       FREDAG        JULETREFEST   ÅSSIDEN KIRKE                           18.00

14       TIRSDAG       PLANLEGGINGSMØTE  SPEIDERROM              19.30